INŽINIERSKA

ČINNOSŤ

PROJEKTOVÁ

ČINNOSŤ

REALITNÁ

KANCELÁRIA

FOTOVOLTIKA

Rodinná firma, ktorá vznikla v roku 2003 so zameraním na realitnú a inžiniersku činnosť v oblasti stavebníctva, svoju podnikateľskú činnosť rozvíjala hlavne kúpou a predajom pozemkov a nehnuteľností pre investorov.

Od roku 2009 sa sme svoj záber rozšírili o činnosti v oblasti architektonických služieb a územného plánovania. Poskytujeme služby v oblasti prípravy predprojektovej a projektovej činnosti od územno-plánovacich podkladov zadaní stavieb a realizačných projektov až po autorský dozor projektanta a riadenie komplexných projektov.

Poskytujeme služby v oblasti komplexnej inžinierskej činnosti pri vybavení dokladov a zabezpečovaní realizácie investícii fotovoltických zariadení, tiež objektov občianskej vybavenosti s využitím štátneho fondu rozvoja bývania a iných služieb pre podnikateľskú sféru, obce a mestá a občanov v oblasti stavebníctva.