INŽINIERSKA

ČINNOSŤ

PROJEKTOVÁ

ČINNOSŤ

REALITNÁ

KANCELÁRIA

FOTOVOLTIKA

Fotovoltika je jav, pri ktorom sa priamo premieňa slnečné svetlo na elektrickú energiu, a je to jeden z najrýchlejšie sa vyvíjajúci sektor výroby elektrickej energie z obnovitelných zdrojov. Každá kilovathodina ktorá je takto vyrobená, nemusí byť vyrobená pomocou fosílnych palív, a tým sa šetrí životné prostredie pretože sa netvoria emisie CO2.

Vo fotovoltaickom module sa svetelná energia premieňa na elektrinu. Fotovoltaický modul je základný prvok každého fotovoltaického systému. Skladá sa z mnohých spoločne spojených fotovoltaických (solárnych) článkov.

Podľa technológie solárnych článkov rozlišujeme monokryštalické, polykryštalické a amorfné solárne moduly. Väčšina komerčných kryštalických modulov sa skladá z 36 alebo 72 článkov. Solárne články sú prepojené a umiestnené medzi tedlarové dosky na spodnej časti a tvrdeného skla navrchu. Medzi článok a sklo je umiestnená tenká, zvyčajne EVA fólia. Solárne články sú prepojené tenkými kontaktmi na hornej strane polovodičového materiálu, ktorý vyzerá ako čistý kov na solárnych článkoch. Sieť musí byť čo najtenšia tak, aby umožňovala bezporuchový výskyt prúdu fotónov.

Modul je zvyčajne orámovaný hliníkovým rámom, občas z nerezovej ocele alebo s plastovým rámom. Špeciálne flexibilné moduly sú určené pre použitie na lodiach. Sú navrhnuté tak, aby po nich bolo možné chodiť bez poškodenia. Výkon typických kryštalických modulov sa pohybuje od niekoľkých W až po 200 W na modul. Niektorí výrobcovia vyrábajú predmontované panely s niekoľkými 100 Wp. Počas svojej odhadovanej životnosti  vyrobí fotovoltaický modul omnoho viac elektriny, ako sa spotrebuje pri jeho výrobe. 100 W modul ušetrí emisiu viac než dvoch ton CO2.

Jednosmerný prúd z fotovoltických panelov umiestnených na  streche alebo fasáde rodinného domu a pripojený cez menič napätia do rozvodnej siete domu, vlastníkovi cez deň bude dodávať elektrickú energiu pre vlastnú spotrebu. Nespotrebovanú elektrickú energiu, zaznamená štvorkvadrantný elektromer a odtečie do siete distribučnej spoločnosti, ktorú mesačne vlastník systému fakturuje distribučnej spoločnosti.