INŽINIERSKA

ČINNOSŤ

PROJEKTOVÁ

ČINNOSŤ

REALITNÁ

KANCELÁRIA

FOTOVOLTIKA

Najdôležitejšie legislatívne normy, ktorými je upravená výroba elektriny z OZE:
  • Zákon č. 309/2009 Z.z. o OZE a KVET, stanovuje spôsob a podmienky podpory výroby el. energie z OZE Zákon č. 558/2010 Z.z. ktorým sa není a dopĺňa zákon č. 309/2009
  • Zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike, okrem iných stanovuje podmienky podnikania v energetike
  • Zákon č. 293/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopíňa zákon 656/2004
  • Zákon č. 142/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopíňa zákon 656/2004

Samotnú cenotvorbu určuje URSO svojimi výnosmi. V súčastnosti je od 1.7.2012 platná vyhláška č. 184/2012.