INŽINIERSKA

ČINNOSŤ

PROJEKTOVÁ

ČINNOSŤ

REALITNÁ

KANCELÁRIA

FOTOVOLTIKA

1. Ostrovné – nezávislé od distribučnej sústavy, delí sa na:
  • priame (panel – spotrebič) na prípravu TÚV,  akumulácia tepla pre podporu vodného vykurovania, elektrina pre „Devi“ podlahovky a klasicky osvetlenia a zásuvky
  • nepriame (panel – batéria  - spotrebič)

Tieto systémy nie sú podporované v rámci programu EÚ.

 

2. Pripojené na distribučnú sieť, delí sa na:

  • celá výroba na predaj (t.j. nová prípojka – fotovoltická elektráreň)
  • výroba pre vlastnú spotrebu, len prebytok na predaj (fotovoltické zariadenie pripojené do existujúcej elektrickej  siete objektu s montážou špeciálneho štvorkvadrátneho elektromeru)

Tieto systémy sú podporované zo strany EÚ a štátu.

Najvýhodnejšia alternatíva  je výroba pre vlastnú spotrebu, len prebytok na predaj do distribučnej siete, kde je štátom garantovaná výkupná  cena na dobu 15 rokov od pripojenia. Doplatok za všetku  vyrobenú energiu sa vypočítava z pevnej ceny, stanovenej Rozhodnutím URSO, pričom za vyrobenú a zároveň spotrebovanú energiu sa znižuje o výšku služieb distribútora (Tarifa za syst. Služby- TSS a Tarifa za prevádzkovanie systému- TPS) a Jadrový fond, o výške ktorého tiež  rozhoduje URSO a v súčasnej dobe má výšku spolu 24,534 EUR/MWh. Za  prebytkovú energiu, odovzdanú do siete, sa doplatok zvyšuje o cenu energie za straty, ktorú výrobcovi tiež uhrádza ZSE- Distribúcia a v súčasnej dobe predstavuje výšku 60,11 EUR/MWh.

V roku 2012 je od 1.júla zákonom stanovená cena vyrobenej elektriny z OZE vo výške 119,11 EUR/MWh.  Pravidlá zvýšenia doplatku v prípade odovzdania prebytku do siete, alebo zníženia v prípade použitia pre vlastnú spotrebu, sú rovnaké ako doteraz, pričom ich výšku upravuje URSO.

Čo sa týka pripojenia dotovaného fotovoltického zariadenia (FVZ)  na objekt, na jedno súpisné číslo a odberové miesto sa dá pripojiť na iba  jedno fotovoltické zariadenie do rozsahu 99,9 kWp.

Montáž panelov na strechu s pomocnými nosnými konštrukciami tak, aby komplet odolal záťaži  z hľadiska vlastnej hmotnosti, zaťaženia  snehom a vetrom, máme  na každý typ strechy vyriešený. Zaťaženia pre rôzne varianty sú vypočítané, je potrebné iba staticky posúdiť vlastnú konštrukciu strechy, či predpokladané zaťaženia prenesie, prípadne aké úpravy je potrebné vykonať.

Ostrovnú inštaláciu s viacerými možnosťami pripojenia spotrebičov, s ohrevom  TÚV i kotlovej vody pomocou jednosmerného elekt. prúdu má výborne vyriešené firma Logitex  s ktorou spolupracujeme.

Tieto hybridné ohrievače vody sú určené buď na predohrev, ohrev a doohrev vody pre účel prípravy TÚV a ohrev vody v systéme vykurovania.

Ďalšou  možnosťou je hybridný ohrievač so vstavanou nádržou na TÚV a ďalším  trubkovým výmenníkom na pripojenie externého zdroju tepla (krby, kotly na tuhé palivo, pece, soláre a pod.).

 

Typy hybridných ohrievačov majú rozdelené do troch skupín:

  • modelová rada A = 1,0 kW,  veľkosť  80 alebo 100 litrov
  • modelová rada B = 1,5 kW,  veľkosť  100, 125 a 150 litrov
  • modelová rada C = 2,0 kW,  veľkosť  125, 150 a 200 litrov                                                                                                                                                               

Ak by bolo potrebné a vhodné riešiť väčší rozsah akumulácie tepla, sú k dispozícii profesionálne tlakové nádrže moravskej firmy v Dražiciach, ktoré vyrábajú v objemoch 500, 750  a 1.000 l . Tieto sa integrujú do vykurovacích systémov a dokážu ušetriť výrazné množstvo energie.