INŽINIERSKA

ČINNOSŤ

PROJEKTOVÁ

ČINNOSŤ

REALITNÁ

KANCELÁRIA

FOTOVOLTIKA

  • Inžinierske a poradenské služby  pri výstavbe bytových domov pre obce a mestá s využitím podpory štátu, kompletné zostavenie žiadostí na poskytnutie dotácií a úverov
  • Riadenie výstavby bytových domov formou výkonu stavebného dozoru, príp. stavbyvedúceho, povinné vypracovanie záverečného technicko-ekonomického vyhodnocovanie stavieb
  • Riadenie stavebných projektov  pre domácich i zahraničných klientov so zabezpečením prípadnej potrebnej realitnej činnosti ,  spolupráca pri výbere dodávateľov
  • Zabezpečenie povoľovacích konaní na stavebných úradoch pre vydanie územných rozhodnutí, stavebných a vodoprávnych povolení a kolaudácie stavieb

Jednotlivé ponúkané činnosti pre klientov realizujeme  zásadne formou  individuálnych rokovaní o všetkých požiadavkách a podmienkach daných investičných zámerov klientov, pričom klientov podrobne oboznámime s platnou legislatívou v danej oblasti. 

Zároveň sa zaoberáme i realizáciou projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov, konkrétne fotovoltických inštalácií pre fyzické i právnické osoby, ktorých realizáciu zabezpečujeme  formou „na kľúč“.