INŽINIERSKA

ČINNOSŤ

PROJEKTOVÁ

ČINNOSŤ

REALITNÁ

KANCELÁRIA

FOTOVOLTIKA

Administratívna budova v Bratislave -Trnávke - štúdia

Autoservis Autolux

Autoshop Autozobor

Denný stacionár v Kalnej nad Hronom

Domov dôch. a zdravotné stredisko Smolenice - prestavba - štúdia

Has. zbrojnica a mestská polícia v Kalnej nad Hr. štúdia

Obnova domova dôchodcov v Krásnej Vsi

Obnova mater. Škôlky v Krásnej Vsi

Obnova obec. úradu Ruskovce

Penzión v Čičmanoch - Prestavba

Pohrebná služba v Nitre - Prestavba

Prístavba jedálne k MŠ Kalná nad Hronom

Veterinárna ambulancia v Kalnej nad Hronom